Staff Profile

 

Rajesh Goud
Dr. RAJESH GOUR
Ph.D.,M.Ed.,

M.Sc.(Maths)

15,600

Swati Joshi Asst.. Professor
Prof.SWATI JOSHI
M.Ed.,M.A.(Sociology),

PGDCABM

15,600

Nitu Gyani Asst.. Professor
Prof.MANOJ VERMA
M.Ed.,

M.Com.

15,600

alt
Prof.SUNIL PATIDAR
Ph.D.(Persuing),M.Ed.,

M.A.(Sanskrit)

15,600


Prof.RUBINA SHAHIN
M.Ed.,M.Phill(Education),
M.A.(Eng.Lit.)

15,600

Nitu Gyani Asst.. Professor
Prof.PRATEEK MAKWANA

M.Ed.,

M.A.(Sociology)

15,600

Meena Jain
Prof.MEENA JAIN
M.Ed.,M.H.Sc.,

M.A.(Sociology)

15,600

Mrs. Anita Pande
Prof.JITENDRA SOLANKI
M.Ed.,

M.Sc.(Chemistry)

15,600

alt
Prof.ANURAG SHARMA 

M.P.Ed.,

B.P.Ed.

15,600

Mrs. Payal Agnihotri
Prof.PAYAL AGNIHOTRY
M.Ed.,M.B.A.,

M.A.(Social work)

15,600

Mrs. Alifya Ujjainwala
Prof.Alifya Ujjainwala
Ph.D.(Persuing),M.Ed.,
M.Sc.(Chemistry)

15,600

Mr.Vivek Shrivastava
Prof.ANKITA BAGEDIA
M.Ed.,M.A.(Sanskrit)

15,600

Mrs.Sanjana Namjoshi
Prof.SANJANA NAMJOSHI
M.A.(Dance)

15,600

Madhuri Yadav
Prof.MADHURI YADAV
M.A.(Fine Arts)

15,600

Mr.Shailendra Rawal
Prof.SHAILENDRA RAWAL
M.Ed.,M.Sc.(Stats)

15,600

alt
Prof.NAMITA SONI
M.LISc.

 

alt
JITENDRA KHARE

Mr. Deepak Tayde
SUNIL SALI

alt
PRADEEP SIKARWAR